e-Learning
Politechniki Wrocławskiej

Systemy wsparcia nauczania na odległość

Systemy wspacia nauczania na odległość

W związku z Zarządzeniem Wewnętrznym 23/2020 - w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Politechniki Wrocławskiej, przygotowaliśmy dla Państwa zbiór wszystkich rozwiązań systemowych, rekomendowanych przez Władze Uczelni, do prowadzenia zajęć na odległość. W ramach korzystania z wymienionych poniżej usług, mogą Państwo liczyć na wsparcie techniczne ze strony zespołów zarządzających tymi usługami.

Na ePortalu od początku marca 2020 roku:

951

Założono nowych kursów

6521

Studentów każdego dnia

57

Webinarów

2598

Uczestników webinarów

ePortal

eportal.pwr.edu.pl

Ogólne informacje

Ogólnouczelniana platforma e-learningowa Politechniki Wrocławskiej, oparta o system LMS Moodle, wspomaga zajęcia dydaktyczne począwszy od 2007r. Jest miejscem, w którym ruch nie ustaje nawet nocą, przy wciąż wzrastającej popularności wśród prowadzących i studentów naszej uczelni.

Możliwości:
 • +

  Udostępnianie zamkniętej grupie osób, wszelkiego rodzaju materiałów dydaktycznych.

  Na przykład: prezentacji .ppt, plików tekstowych, .pdf, .doc, itd., w tym multimedialnych nagrań wideo/audio.

 • +

  Wygodne zapisywanie uczestników do kursu.

  Możliwość zapisania grup zajęciowych z systemu JSOS, a także za pomocą innych metod (hasła dostępu, ręcznych zapisów)

 • +

  Monitorowanie obecności/aktywności/postępów uczestników kursu.

  Zbieranie prac (plików) uczestników kursu i ich ocenianie, przeprowadzanie quizów/testów.

 • +

  Wykorzystanie narzędzi do komunikacji synchronicznej i asynchronicznej.

  Na przykład: powiadomienia, forum, czat na żywo.

 • +

  Wykorzystanie narzędzia wideokonferencji.

  Virtual Class - ClickMeeting do przeprowadzenia zdalnego webinaru (wykładu online).

 • +

  Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy z ePortalem?

  Jeśli jesteś prowadzącym zajęcia:
  skorzystaj z tutoriali: jak poruszać się po platformie Moodle
  złóż: wniosek o kurs

  Problemy i błędy należy zgłaszać na adres: eportal@pwr.edu.pl

e-Science

e-science.pl

Ogólne informacje

Projekt Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych został zrealizowany przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej. To przedsięwzięcie wykorzystujące wiedzę, kompetencje i doświadczenie WCSS w zakresie efektywnego i bezpiecznego przetwarzania, składowania oraz udostępniania danych.

Podstawowym celem projektu było unowocześnienie i usprawnienie działalności laboratoriów badawczych, szczególnie tych działających w obszarze nowych technologii badawczych. Powstała platforma informatyczna E-SCIENCE.PL, która dedykowana jest środowiskom naukowym i ułatwia współdzielenie, przetwarzanie i gromadzenia danych oraz bezpieczną prezentację i wymianę wyników badań.

Możliwości:
 • +

  E-DRIVE

  e-drive to narzędzie Platformy e-science.pl, które umożliwia użytkownikom oraz zaproszonym osobom składowanie, udostępnianie i wyszukiwanie zgromadzonych danych.

 • +

  E-REPO

  e-repo to narzędzie Platformy e-science.pl, które umożliwia użytkownikom oraz zaproszonym gościom współtworzenie i gromadzenie informacji, wiedzy oraz danych bibliograficznych i załączników, a także zarządzanie zasobami cyfrowymi.

 • +

  E-TEAM

  e-team to narzędzie Platformy e-science.pl, które wspomaga organizację pracy zespołu, pozwala na przeprowadzanie ankiet i wirtualnych spotkań oraz publikowanie informacji o zespołach.

 • +

  E-LAB

  e-lab to narzędzie Platformy e-science.pl, które wspomaga pracę i zarządzanie zasobami w laboratoriach naukowych.

 • +

  E-DOCS

  e-docs to narzędzie Platformy e-science.pl, które umożliwia użytkownikom oraz zaproszonym osobom wspólną pracę nad jednym dokumentem. Pozwala tworzyć dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prowadzić obliczenia w języku Python oraz zarządzać dokumentami tworzonymi w LaTeX.

 • +

  Co warto wiedzieć przed skorzystaniem z e-science?

  Regulamin
  Rejestracja zespołu
  Rejestracja konta

  Problemy i błędy należy zgłaszać na adres: helpdesk@e-science.pl

AZON

zasobynauki.pl

Ogólne informacje

Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON) udostępnia zasoby nauki w otwartej formie cyfrowej wszystkim zainteresowanym. Zasoby zebrały, przygotowały i udostępniły uczelnie: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie. Na platformie można zamieszczać materiały na otwartej licencji w postaci książek, czasopism, artykułów naukowych, skryptów, szkicy, zdjęć, materiałów konferencyjnych, plików audio i wideo, modeli 3D, oraz wielu innych form prezentacji materiałów naukowych.

Możliwości:
 • +

  Kto może deponować zasoby w AZONie?

  Na platformie AZON swoje prace deponować mogą pracownicy partnerów projektu: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie.

 • +

  Jak można deponować zasoby w AZONie?

  W tym celu należy zgłosić się do kierowników projektu na swojej uczelni, których nazwiska znajdują się na stronie platformy AZON w zakładce - „O nas”.

  Narzędzie do deponowania zasobów znajduje się na stronie platformy E-SCIENCE.PL.

  Partnerzy projektu AZON ustalają własne zasady udostępniania tego narzędzia. W zależności od typu zasobu oraz partnera, od którego on pochodzi, zgłoszony zasób może podlegać redakcji i recenzji. Po zaakceptowaniu zasób zostaje opublikowany.

 • +

  Co warto wiedzieć przed zdeponowaniem zasobów w AZONie?

  Instrukcja - podręcznik użytkownika.
  Regulamin usługi.
  Licencje AZON na których deponowane są zasoby: ID, ID-ND, ID-NC, ID-NC-ND.

  Problemy i błędy należy zgłaszać na adres: kontakt@azon.e-science.pl

Microsoft Teams

teams.microsoft.com

Ogólne informacje

System MS Teams jest rozbudowanym systemem do pracy/nauki zdalnej, w szczególności do prowadzenia wideokonferencji, chatu, wymiany plików, korzystania z cyfrowej tablicy online (whiteboard) czy oceniania studentów. System ten został zintegrowany z systemem JSOS i pocztą uczelnianą.

Platforma dostępna jest przez aplikację lokalną, przeglądarkę lub aplikację mobilną.

Możliwości:
 • +

  MS Teams zintegrowany z systemem JSOS i pocztą PWr.

  Do MS Teams przeniesione zostały z systemu JSOS definicje grup zajęciowych wraz z uczestnikami (prowadzący oraz słuchacze). Grupy zajęciowe dostępne są w zakładce Zespoły, nazwy zespołów nawiązują wprost do definicji grup zajęciowych w JSOS. Utworzone grupy mogą być dowolnie zarządzane (edytowane, usuwane itp.) przez właścicieli (domyślnie prowadzący).

 • +

  Łatwa i szybka komunikacja z uczestnikami kursu.

  Czat na żywo, zamiast poczty e-mail.

 • +

  Wideokonferencje.

  Z udostępnieniem widoku pulpitu, widoku z kamery lub cyfrowej tablicy (whiteboard).

 • +

  Udostępnianie plików oraz ich edycja online.

  MS Teams pozwala przesyłać pliki do uczestników kursu, odbierać pliki od nich, a również bezpiecznie, jednocześnie edytować pliki przez grupę.

 • +

  Personalizacja narzędzia pod własne potrzeby.

  Dostosowanie Teams do indywidualnych potrzeb poprzez doinstalowanie aplikacji z pakietu, bezpośrednio przez autora kursu.

 • +

  Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy z MS Teams?

  Skrócona instrukcja obsługi: Microsoft Teams.
  Zdalna edukacja w usłudze Office 365 Education: Link do źródła.

  Problemy z zalogowaniem do usługi Office365 można zgłaszać na adres: office365@pwr.edu.pl.

ZOOM

pwr-edu.zoom.us

Ogólne informacje

Platforma Zoom pomaga uniwersytetom poprawić wyniki studentów dzięki bezpiecznym usługom komunikacji wideo w hybrydowych klasach, spotkaniach administracyjnych i innych.

Platforma ta rekomendowana jest do wykorzystania w celu komunikacji on-line ze studentami w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych i konsultacji.

Możliwości:
 • +

  Współpraca z systemami Politechniki Wrocławskiej.

  System ten został zintegrowany z systemem JSOS i pocztą uczelnianą.

 • +

  Prosta obsługa wielu źródeł obrazu w czasie wideokonferencji.

  Narzędzie umożliwia szybkie przełączanie się pomiędzy różnymi źródłami obrazu m.in. obrazem z kamery, widokiem pulpitu, widokiem aplikacji (programu), cyfrowej tablicy (whiteboard), czy ekranem smartphone* znajdującego się w tej samej sieci WiFi.

  * testowane na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS.

 • +

  Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy z ZOOM?

  Instrukcja obsługi: dla prowadzącego.

  Problemy i błędy należy zgłaszać na adres: vc@pwr.edu.pl.

Otwarte Zasoby Edukacyjne

oze.pwr.edu.pl

Ogólne informacje

Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) to serwis opracowany przez Dział E-learningu Politechniki Wrocławskiej, który funkcjonuje od 2015 r. Jego celem jest zgromadzenie w jednym miejscu internetowych materiałów dydaktycznych (dostępnych na licencjach Creative Commons) autorstwa pracowników naszej uczelni. Udostępniane kursy są skarbnicą wiedzy dla studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz miłośników i pasjonatów nauk ścisłych.

Możliwości:
 • +

  Zamieszczanie kursów na otwartej licencji - Creative Commons.

  W zależności od potrzeb: CC-BY, CC BY-SA, CC BY-ND, CC BY-NC, CC BY-NC-SA, oraz CC BY-NC-ND

 • +

  Zamieszczanie nagrań wideo z nawigacją po nich.

  Dział Kształcenia Ustawicznego i e-learningu oferuje wsparcie w opracowaniu tego typu materiałów wideo w zakresie sprzętowym, rejestracji oraz obróbki materiału audio-wideo (postprocesing)*.
  * Usługa wstrzymana ze względu na SARS-COV-2.

 • +

  Zamieszczanie kursów wykonanych w technologii HTML5.

  Dział Kształcenia Ustawicznego i e-learningu dysponuje autorskim narzędziem do tworzenia tego typu materiałów, w razie chęci nawiązania współpracy zapraszamy do kontaku.

 • +

  Co warto wiedzieć przed zamieszczeniem materiałów na OZE?

  Aby nawiązać współpracę napisz na adres: eportal@pwr.edu.pl